Forandringsledelse

Forandringsledelse drejer sig om strategi, som i sin oprindelig betydning er en form for kunst, og kunsten består i at kunne få øje på de muligheder, der kan føre til udvikling og få virksomheden til at flytte sig. Det handler om at gøre strategien dynamisk og levende. Konkret betyder det innovationsskabelse for efterfølgende at implementere de ideer og metoder, som kan skabe værdi for virksomheden.

Dynamik er altså fundamentet i vores virksomhedsorganisationer, det drejer sig om at opretholde en sund balance i forhold til interessenter, systemer og konkurrenter. Værktøjerne er:

– Innovation – det at skabe nyt ved at se muligheder

– Forretningsforståelse i et supply chain perspektiv – en helheds betragtning

– Generering af rådata, som skal ligge til grund for analyser

Sammen som mange små tiltag eller som mange bække små skaber disse aktiviteter løbende strategiske beslutningsgrundlag.

Ledere, skemata og psykologi

Hvorfor skulle mine bøger benyttes, og hvad kan læseren få ud af disse? Formålet for læseren er at få øje på medmenneskelighed, at forstå værdien i den langsigtet investering af medmenneskeligehed. Det er essentielt, at ledere forstår menneskets natur og bliver bevidste om, hvordan vi fungerer som mennesker.

Antallet af stressramte danskere må understøtte dette postulat. Systemer og ledelse må tage højde for mennesket med det formål at understøtte mennesket og dermed få den optimale værdi frem i medarbejdere. Det drejer sig om at fortælle den gode historie dvs. kraften i positiv tænkning.

Økonomien, image og demokrati

I 1948 blev reglerne for menneskerettighederne indført, og da forfatterne i kølevandet på 2. verdenskrig havde en klar og tydelige fælles forståelse ramme for medmenneskelighed og mangel på samme, så blev medmenneskeligheden værende et bærende fundament taget for givet. Men mennesket glemmer og med tiden, i dag lider vores samfund og virksomheder under mangel på medmenneskelighed. Der er en tendens til kortsigtet profitter i udnyttelse af ressourcer, være sig materialer, natur eller menneskelige ressourcer. Ledere har bl.a. et stort potentiale for vinding, ved at skabe rammen for at intellektet kan udfolde sig eller med andre ord, at værne om menneskets spidskompetencer, at tænke og skabe kultur. Disse menneskelige egenskaber kan ledere kultivere gennem medmenneskelighed og fællesskabsfølelse og dermed fordre, at der i fællesskab opbygges en kultur, som skaber balance og værdi for alle. Thomas Piketty beskriver ulighedens økonomi, at kapitalen er koncentreret på meget få hænder, og præcis dette gør et land skrøbeligt. Overført til virksomhedsledelse ved vi også, at få store kunder gør en virksomhed skrøbelig. Har virksomheden derimod mange små kunder, så er denne ikke så sårbar. Altså styrkes et samfund, hvis værdier og indflydelse ligger hos forskellige individer, eller hos forskellige borgere – hvilket også er en egenskab, der kendetegner demokratiet.

Kannibalisering og innovation

Et konkret udfordring kan være at substituere produkter. Flere virksomheder oplever, at efterspørgslen efter deres produkter forsvinder i takt med udviklingen af andre produkter, en form for kannibalisme, som er drevet af innovation. Det betyder, at forurening er der mulighed for at komme af med. Udviklingen af vores teknologiske samfund har altså en adfærd, som kan sidestilles med evolutionen – og løsningen er at tænke i adfærdsøkonomi.

Mennesket og kulturen

Med afsæt i 25 års erfaring i samarbejde med forskellige kulturer verden over fortælles om mennesket biologisk og kulturelt. Mennesket er som den mest dominerende art på vores jord udstyret med evnen til at tænke og opbygge en kunstig kultur. Vores kernekompetence som menneske er altså at bygge og skabe kultur.

Følelser

Hvad er følesansen, og hvilken betydning har den? Kan vi bruge følesansen til at ændre noget, til forandringsledelse? Vi må være bevidste om projektion af følelser og de følelser, vi skaber i andre mennesker.

Forandringsledelse drejer sig om at kunne tage ansvar for andres følelser, en evne fremtidens ledere skal kunne beherske samtidig med, at de søger for, at der er win for alle.