Forfatterskabet er baseret på erfaring og indeholder hypoteser, teorier og metoder, der bl.a. relaterer sig til ledelse- og optimeringsværktøjer. Disse værktøjer er forsøgt perspektiveret social økonomisk, dvs. erfaring hentet fra forretningsverden er benyttet til at komme med løsningsforslag til de udfordringer vores samfund står over for. Formålet er at illustrere, hvor vigtigt et konstruktivt samarbejde, der rummer vores forskelligheder som mennesker, er.

Der er ydet bidrag til antologien i 2014, bidrag til jubilæums året for valgret til kvinder i 2015, og den 13. oktober 2016 lykkes det at publicere et bidrag til KKS (Kvindelige Kunstneres Samfund) i anledning af jubilæums året 2016. Jeg har ønsket, at det hele kunne blive til en samlet udstilling i anledning af Let’s Rethink år 2017, men det er ikke rigtig lykkes. Jeg ønsker, at det en dag bliver muligt.

Battle of the climate” er et bidrag til globalt lederskab, og forfatteren henviser til Bill Clinton, som kan citeres for:

Power is not the most important thing;
it is about how you use it.

Bogen er dedikeret til det danske militær og det danske demokrati. Stiger vores vandstand, så går det først udover, Holland, Dubai, Shanghai og Rio. Det er de lande eller byer, der som Babylon først vil blive slugt af havet.
Men vi kan demonstrere globalt lederskab – det er et spørgsmål om at udbedre skaderne med rettidig omhu.

Bogen er publiceret den 13. oktober 2016, og er det 8. bidrag til ledelse.

Den spanske danser” er en kærlighedserklæring til alverdens mænd – dedikeret til alverdens kvinder. Bogen er en delvision på samtidens global ”Atlantis” , som den græske filosof Platon benyttede som eksempel på idealstaten.

Forfatteren vil gerne henvise til Ben Franklin, som kan citeres for:

Our critics are our friends
because they do show us our faults

Bogen er publiceret den 13. oktober 2016, og er det 7. bidrag til ledelse.

Kunsten at favne menneskelig diversitet” er en bog om forandringsledelse og den komplekse kunst, det er at kunne drive globale forandringsledelses projekter basis metaviden. Bogen er udgivet i 2015. Bogen er en delvision på samtidens global ”Atlantis” , som den græske filosof Platon benyttede som eksempel på idealstaten.

En hypotese om skabelse af menneskets personlighed fra foster til barn” En forståelse af mennesket, rollemodellen for den perfekte sovjetborger i en ideologisk kontekst og kunsten var bl.a. den opgave, Letland havde under sovjetstyret. Hypotesen er udgivet i 2015.

En hyldest til kunsten” er et bidrag til antologien, hvor forfatteren forsøger at skrive en mulighedstale – en vision.

En af de største litterærer kilder til forandringsledelse, forfatteren indtil dato har fundet, er bl.a. af digteren Rumi. Gennem hans kærlighed er det muligt at bygge bro over forskellige kulturer og på det individuelle plan at etablere et vindue mellem hjerter. Grundelementerne i forandringsledelse er filosofi, tro og kærlighed. Det drejer sig om:

– At tænke noget nyt
– At tro på, noget kan forandre sig
– At skabe et kunstværk, en kærlighedserklæring, som en kunstner skaber med det dybeste af sin sjæl

Tanker er som hvide engle, de responderer på vores tro og skaber vores visioner. Det, som mennesket skaber med kærlighed, er kultur. Smukke kulturer, gode kulturer og gode vaner er noget, vi som mennesker må have respekt for. Noget vi må værne om som et koralrev, der tager mange år at opbygge. Kunst må benyttes til at forsvare vores kultur. Antologien er udgivet i 2014.

Følesansen i et teoretisk perspektiv” Det at kunne beherske forandringsledelse forudsætter vi forstår mennesket kulturelt og biologisk. Hvad er følesansen, og hvilken betydning har den? Kan vi bruge følesansen til at ændre noget, til forandringsledelse?

Forandringsledelse drejer sig om at kunne tage ansvar for andres følelser, en evne fremtidens ledere skal kunne beherske samtidig med, at de søger for, at der er win for alle. Teorien er udgivet i 2014.

Den kvindelige evolutions, kultur og klima hypotese” Der må være balance i bevægelse og balance i kulde og varme, det hænger sammen. Og det starter ved mennesket, vi ser os selv helt forkert, hvis vi tror vi ikke er en del af universet.

Hvad er meningen med vores liv? Med det hele? Meningen er ikke, at vi skal ødelægge vores jordklode, at vi skal ødelægge kvinden eller manden. Meningen er, at vi skal samarbejde, passe på hinanden og respektere hinanden på ondt og godt. Hypotesen er udgivet i 2014.

Ambitioner til livet, til det at være mennesket” Det må være smukt at være menneske. Hvis det ikke er smukt, så giver det ikke mening. Der er sorte, der er hvide, kontraster, som Dante Alighieri beskriver. Livet midt i mellem, ligegyldigheden, der indhyller dig i en grå dyne af “du skal ikke tro, du er noget”. Der må være en balance, men det må være en sund og naturlig balance, en symbiose, der hviler i sig selv. Hvordan gør vi det? Vi kan jo begynde at tænke. Vi kunne stoppe eksistentialisterns fokus på død og tomhed og i stedet favne nataliteten, den menneskelige evne til at skabe og begynde noget nyt. Lad os skabe en ny og smuk verden, en ramme for vores børn, en ramme de og deres børn kan tage bolig i. Udgivet i 2014.