Update october 2019. Life can be hard and I need to reestablish my life. I have not executed any courses or worked as a consultant within leadership nor have I received any money for investment in my company or gained any money, but I have had a lot of challenges with friends, my family and children. I hope that my skills can be usefull and I would like to participate in serious business, which also include a serious responsibility for construction of societies and our earth.

I have written about modern problems as climate change, which I believe we have to do something about besides just doing business and I would like to hear from anybody, who would like to work with me. I moved to London and look forward to get on with my life and begin in a new job. 

Happy weekend to your all.

Jeg er så dansk, som jeg kan være, når jeg identificere mig med de gamle nordiske oldtidssagaer. Jeg er opvokset og har gået i skole i Jylland. Jeg er opvokset med fædre, som på hver sin måde har lært mig noget om ledelse. Min biologiske far er jæger af blod og hjerte og går helst rundt i grønt tøj med pibe i munden. Min anden helt fantastiske far var bosat på Grønland og Sitemanager i Sønderstrømfjord gennem mange år, hvor han var leder for et mini samfund. I min opvækst har disse fædre gennem deres adfærd vist mig mange facetter om ledelse og dannelse og deraf udsprang det praktiske lederskab.

Den første gang, jeg gik på universitet, var i Letland i midt halvfemserne, hvor jeg studerede russisk filologi, som må siges at være endnu et led i min dannelse. Men der blev jeg undervist af østeuropæiske kvinder, og gennem deres adfærd har de også vist mig mange facetter om ledelse, dannelse og ansvarlighed samt vigtigheden i at deltage i udviklingen af vores samfund.

Efterfølgende har jeg i Danmark taget et handelsdiplom i erhvervsøkonomi med fokus på Supply Chain Management, logistik og projektledelse, som jeg gennem mangeårige virke i dansk erhvervsliv har benyttet i praksis. Jeg begyndte i 2015 på universitetet igen, endnu engang i Danmark, hvor jeg studerede strategi, organisation og lederskab, der bl.a. har til formål at understøtte udviklingen af produkter i iværksætteriet B Bang IVS. Iværksætteriet forsøger at tilgodese CSR principperne, og vi bidrager til samfundet efter bedste evne. Det gør vi ved at udbyde og udvikle produkter, som understøtter de udfordringer vores samfund står overfor.

Øst, vest og Danmark er fundamentalt forskellige og udgør ekstreme kontraster. Det har krævet råstyrke, at skrive bøger med det dybeste af min sjæl, som favner både øst og vest, med det resultat at øst og vest gennem samarbejde lærer hinanden bedre at kende. Alle kulturer har noget godt at byde på, og det må vi fokusere på i samarbejde med hinanden.

I 25 år har jeg i forskellige brancher haft mit virke indenfor shipping, logistik og international handel, hvor jeg har arbejdet med alverdens kulturer, og det er en kunst at kunne favne menneskelig diversitet, at kunne samarbejde med alle.

Uddannelser:

Russian philology 1996-1997, Latvijas Universitate

Philology is the study of language in written historical sources; it is a combination of literary criticism, history, and linguistics. It is more commonly defined as the study of literary texts and written records, the establishment of their authenticity and their original form, and the determination of their meaning. It is used for storytelling.

Diploma Programme in Business Administration and Logistics  2000 – 2004, Aarhus University

The Diploma Programme in Business Administration and Logistics qualifies the candidate for inter-managerial positions. The underlying perspective is that of supply chain and it is assumed that logistics forms a central part of the company’s strategic foundation. The programme enables the candidate to understand the possibllities and demands deriving from the exchange of goods and information in an international economy, to analyse complex problems and to actively implement adequate solutions.”,Diploma in business administration and logistics,”Business Economics”. The study was completed with a practical and experimental assignment within project management.

Part of the Strategy, organization and Leadership – Master’s Degree Programme in Economics and Business Administration 2015-2018, Aarhus University

Selected courses from the MSc in Strategy, Organisation and Leadership programme provides a number of fundamental theoretical and analytical qualifications and practical execution combined with a course from another faculty.